TAG: nguồn nước bị nhiễm mặn

30/03/2017

Nước nhiễm mặn gây ra những phiền phức trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến tưới tiêu mùa màng và nếu sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Để khắc phục tình trạng này cần có phương pháp xử lý nước nhiễm mặn hiệu quả và khoa học. Mời bạn cùng […]

Xem thêm

10/01/2015

Xử lý nước nhiễm mặn tại TPHCM. Nước là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, một khi nguồn nước đã bị nhiễm mặn thì con người không sao tránh khỏi những khó khăn cả trong sinh hoạt lẫn sức khỏe về sau. Vấn đề càng cấp bách hơn đối với một […]

Xem thêm