tac-hai-o-nhiem-nguon-nuoc

tac-hai-o-nhiem-nguon-nuoc

Nước thải nhà máy chưa qua xử lý đã thải ra sông làm ô nhiễm nước nghiêm trọng