tac-hai-cua-o-nhiem-nguon-nuoc

tac-hai-cua-o-nhiem-nguon-nuoc

Các con sông, kênh,… bị ô nhiễm gây nên cái chết hàng loạt cho sinh vật sống dưới nước