hồ trữ ngọt lớn nhất miền Tây bị nhiễm mặn

máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt khu vực miền Tây