Trường Mầm non Cồn Sẻ

lap-may-loc-nuoc-truong-mam-non-con-se

Trường Mầm non Cồn Sẻ, Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.