Loi loc t33 gac wepar-2

LÕI LỌC T33 GAC THAN HOẠT TÍNH WEPAR