Loi loc t33 gac wepar-1

LÕI LỌC T33 GAC THAN HOẠT TÍNH WEPAR