CTO Carbon Block

Lõi Lọc CTO Carbon Block cao cấp

Lõi lọc CTO Carbon Blcok 5 micron lọc cặn, xử lý mùi hôi, nhập khẩu từ Malaysia. Wapure