UDF GAC WAPURE

Lõi lọc UDF GAC cao cấp

Lõi lọc UDF GAC WAPURE loại bỏ 100% mùi hôi tanh, ngăn chặn cặn ô nhiễm đi vào nguồn nước sau lọc. Nhập khẩu từ Malaysia.