HẠT NÂNG pH Corosex – Made in USA

Liên hệ

Đăng ký
Chia sẻ tới:

 

hat-nang-ph1

Hạt Corosex xử lý nâng pH trước khi xử lý phèn.

Hạt pH có xuất xứ từ U.S.A