Đặt hàng: 0902.97.5550 - 0902.64.0009 - 0934.19.5657
Làm Việc Từ Thứ 2 Đến Chủ Nhật

Giải pháp lọc nước

Giải pháp lọc nước

181
Thực trạng ô nhiễm môi trường nước hiện nay đang ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên nước là yếu tố không thể thiếu trong...

95
Xã hội thì ngày càng phát triển, ý thức của người dân thì kém đi trông thấy, rõ rệt nhất là nguồn nước hiện...

67
Vật liệu lọc nước sinh hoạt được hiểu là những loại vật chất có tác dụng hiệu quả trong việc lọc các chất thải...

30
Hiện nay do môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất là những vùng ngoại tỉnh. Người dân nơi đây sử dụng nguồn...

22
Hiện nay môi trường ô nhiễm nghiêm trọng do một phần là ý thức của mỗi người. Chúng ta không thể cứ nhìn môi...

40
Lưu lượng kế được dùng để lắp đặt trong các hệ thống xử lý nước công nghiệp như hệ thống khử khoáng nước, khử...

63
Thang đo pH có giá trị từ 0 đến 14.  Độ pH bằng 7 gọi là nước có độ trung tính, pH< 7 nước...

43
Hóa chất trợ lắng PAM được hiểu là hóa chất có thể dùng để xử lý nước thải sinh hoạt bằng co8 chế lắng...

38
Trong nước mà ta thấy rõ các các màng lơ lửng trên mặt nước, nhìn rất mất vẻ mỹ quan thì đó chính là...
Go To Top